Logo Audyt
Telefon kontaktowy


title-aktualnosci


> 21.01.2013 r.

Nowa strona internetowa...

linia-aktualnosci

> 21.01.2013 r.

Biuro Audyt w nowej lokalizacji...

linia-aktualnosci

> 21.01.2013 r.

Oto kilka wanych linkw...

linia-aktualnosci
                                        wiecej-buton

oferta-title


Usugi ksigowe:

Nasze biuro rachunkowe oferuje prowadzenie usug ksigowych, w zgodzie z przepisami prawa oraz obowizujcymi standardami i normami rachunkowoci. Zajmujemy si kompleksow obsug ksigowoci dla podmiotw prowadzcych dziaalno gospodarcz.
Do naszych usug ksigowych nale midzy innymi:

 • ewidencjonowanie dokumentw w ksigach rachunkowych, podatkowej ksice przychodw i rozchodw, ryczacie ewidencjonowanym,
 • prowadzenie ewidencji rodkw trwaych, wartoci niematerialnych i prawnych, wyposaenia,
 • prowadzenie ewidencji zakupu i sprzeday dla potrzeb podatku od towarw i usug,
 • prowadzenie ewidencji ilociowo - wartociowej operacji magazynowych,
 • kontrola nalenoci i zobowiza,
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy,
 • sporzdzanie deklaracji podatkowych i przekazywanie ich do urzdw,
 • sporzdzanie sprawozda finansowych zgodnie z ustawa o rachunkowoci.
 
Kadry i pace:

Dziki wieloletniemu dowiadczeniu kadry zarzdzajcej, biuro rachunkowe Audyt posiada sprawdzone metody, ktre maj na celu maksymalne odcienie przedsibiorcw w zakresie spraw kadrowo-pacowych. Dziki temu wiadczymy pomoc w prowadzeniu rzetelnej i kompletnej dokumentacji kadrowo-pacowej oraz wspomagamy ewidencjonowanie czasu pracy.
 • przygotowywanie umw o prac oraz wszelkich innych dokumentw zwizanych z zatrudnieniem pracownikw oraz z zakoczeniem stosunku pracy,
 • przygotowywanie umw cywilnoprawnych: umowa zlecenia, umowa o dzieo,
 • przygotowywanie list pac pracownikw na umow o prac,
 • sporzdzanie deklaracji podatkowych PIT oraz PFRON
 • przekazywanie drog elektroniczn do ZUS sporzdzonych deklaracji rozliczeniowych i zgoszeniowych,
 • prowadzenie teczek osobowych pracownikw.
 

         Home         O nas         Oferta          Aktualnoci         Zapytanie         Kontakt ? Copyright  Biuro Rachunkowe Audyt 2013          
Projekt i realizacja strony www: Adnet Polska